logo

Schoolkosten

De activiteiten en extraatjes die binnen school worden georganiseerd zijn toegankelijk voor alle leerlingen. Ook de speciale voorzieningen, zoals de fietsen stalling of kluisje zijn voor alle leerlingen beschikbaar. We vragen een ouderbijdrage om dit te organiseren, maar u bent hier niet toe verplicht. Het gaat om een vrijwillige bijdrage. Er zijn 2 soorten vrijwillige bijdragen:

  • een vrijwillige bijdrage voor activiteiten, die niet uit de eigen middelen van de school kunnen worden bekostigd (zoals excursies, extra sportactiviteiten, festiviteiten etc.): € 74,75
  • incidentele kosten voor werkweken, excursies en schoolreizen. Dit varieert per jaar. Het gaat in jaar 1 om: € 80,50, in jaar 2 om € 80,50, in jaar 3 om € 232,50 en in jaar 4 om € 264,50.

De facturatie van de ouderbijdrage gebeurt centraal vanuit het Ondersteuningsbureau van Openbaar Onderwijs Groningen. Zij maakt hiervoor gebruik van het ouderbijdragepakket WIS Collect. Als er een nieuwe factuur is aangemaakt, wordt er een mail verstuurd van no-reply@wiscollect. Via de link in deze mail kan de factuur via Ideal betaald worden De factuur kan ook worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL71ABNA0535241208 t.n.v. Openbaar Onderwijs Groningen o.v.v. de school en naam van uw kind. Voor vragen over de ouderbijdrage kan een mail worden gestuurd naar ouderbijdrage@o2g2.nl.

 

 

 

icoon
FAQ
icoon
Mail ons
icoon
Organisaties
instagram twitter facebook youtube